PRÀCTIQUES – ERASMUS

fct_blancoerasmus_logo

Mòdul professional 14: Formació en centres de treball

Durada: 350 hores

Hores de lliure disposició: No se n’assignen


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL – FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul professional de formació obligatori que es cursa en tots els cicles tant de grau mitjà com de grau superior i que es desenvolupa en l’empresa. LA FCT és el que normalment es diu pràctiques en empreses. És el mòdul professional que permet:

 • Complementar l’adquisició pels alumnes de la competència professional aconseguida en el centre educatiu, mitjançant la realització d’un conjunt d’activitats de formació identificades entre les activitats productives del centre de treball.
 • Contribuir a l’assoliment de les finalitats generals de la formació professional (adquirir la competència professional característica de cada títol i una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions al canvi de qualificacions).
 • Avaluar els aspectes més rellevants de la competència professional adquirida per l’alumnat i, en particular, acreditar aquells aspectes de la competència requerida en l’ocupació (expressada en el perfil de cada títol) que no pot comprovar-se en el centre docent per exigir situacions reals de producció.
 • Adquirir el coneixement de l’organització productiva corresponent al perfil professional i el sistema de relacions sociolaborals del centre de treball, a fi de facilitar la seva futura inserció professional.

Per aquest motiu és un mòdul cabdal dins del Cicle. La FCT és una primera iniciació al món laboral, ja que es desenvolupa exclusivament en l’empresa. Així els alumnes tenen l’oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements, capacitats i destreses que han adquirit en el centre educatiu. Per tant, la formació professional culmina en la FCT, consolidant el  seu “saber fer” i “saber estar” professionals en un entorn de treball real.

EDUCEM es caracteritza per ser una escola flexible ja que intenta adaptar-se a les circumstàncies personals i professionals de l’alumne/a. Hi ha alumnat que pot fer les esmentades pràctiques a partir del tercer trimestre, si té tots els mòduls aprovats i manifesta una actitud proactiva i positiva.

Quines característiques té la Formació en Centres de Treball?

 • Es programa prèviament i és obligatòri assolir-la satisfactòriament per obtenir el títol.
 • Es realitzen activitats productives pròpies del perfil professional del títol.
 • Es desenvolupa en l’empresa, exercint les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs de treball del perfil professional, així es pot conèixer l’organització dels processos productius o de serveis i les relacions laborals.
 • A EDUCEM tenim una forta acitvitat amb empreses de reconegut prestigi de la comarca.
 • Les activitats que has de realitzar s’inclouen en un programa formatiu.
 • Hi ha orientació i assessorament per dues persones clau :
  • El professor-tutor (del centre educatiu).
  • El tutor, monitor o instructor (de l’empresa o entitat col·laboradora).
 • El mòdul professional de Formació en Centres de Treball té la mateixa estructura que la resta de mòduls que componen els cicles formatius de Formació Professional.
 • Quan finalitzi el procés d’aprenentatge s’hauran d’haver adquirit una sèrie de competències professionals: existeixen uns criteris d’avaluació per acreditar l’assoliment d’aquestes competències.

 

CARTA ERAMUS UNIVERSITÀRIA

L’escola EDUCEM ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada en un país estranger permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral a nivell europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos.

Per a més informació consulteu:

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-en-practicas.html

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s